image description

לשכה משפטית

מערכת לניהול לשכה משפטית

המערכת לניהול לשכה משפטית אופיינה ופותחה על מנת לתת פתרון כולל לתמיכה בכל התהליכים המבוצעים בלשכה ו/או נמצאים באחריות הלישכה המשפטית.

המערכת כוללת:

ניהול ומעקב אחר תיקים בטיפול הלישכה המשפטית.

 •  מעקב ובקרה אחר תהליך הטיפול בתיקי התביעות  המוגשים ע"י הרשות ו/או כנגד הרשות לרבות: 
   נתוני התביעה בבית המשפט,הגורמים המטפלים,  תהליך הטיפול בתביעה, נתונים כספיים ועוד.

 •  סיוע בניהול תהליך הטיפול בתביעה  ממועד  קבלת/הגשת התביעה במחלקה המשפטית ועד  לסגירת התיק.
   
 •  אפשרות לניתוח סטטיסטי למספר התביעות אשר  טופלו ע"י הלשכה המשפטית לפי : סוג התביעה,
   נושא תביעה, עו"ד מטפל, תאריכי הגשה לביהמ"ש,  סטטוס התביעה (תלויה,סגורה) ועוד

 •  אפשרות לאחזור ואיתור תביעות 

 •  תזכורות למעקב אחרי שלבי הטיפול בתביעה

 •  הפקת מכתבים  (מסמכי Word) תוך שתילת  השדות הרלוונטים מתוך המערכת

  ניהול מכרזים

  מעקב אחר מכרזים של הרשות לרבות שלבי טיפול, אומדנים, הצעות קבלנים ועוד

  ניהול חוזים

   תת המערכת לניהול חוזים/הסכמים משמשת  למטרות הבאות:

 •  כלי לניהול מאגר ההסכמים והחוזים
 •  תעוד תהליך הטיפול בחוזה (חתימות, פגישות,  שליחת מכתבים וכו')

 •  תזכורות על סיום תוקף החוזה / הארכת החוזה

 •  מעקב אחר אישורים שונים בהם מחויבים קבלנים  המתקשרים עם הרשות

  ניהול  ועדות/ישיבות

  הפקת סדר יום לישיבה, פרוטוקול, סיכום דיון, מכתבי החלטה ועוד
   
צור קשר

רשימת לקוחות

 • עיריות
 • אלעד
 • אשדוד
 • אשקלון
 • באר-שבע
 • בית שמש
 • בני ברק
 • בת ים
 • חדרה
 • כרמיאל
 • נס ציונה
 • נתניה
 • עכו
 • קריית אתא
 • רמלה
 • רמת השרון
 • ועדות מרחביות
 • מצפה אפק